Развитие на главния мозък

Съгласно съвременните изследвания към възраст от 3 години развитието на клетките на главния мозък вече е завършено на 70-80%.

 

Не означава ли това, че сме длъжни да насочим усилията си към по-ранното развитие на детския мозък до 3-годишна възраст?

По-ранното развитие не предлага насилствено захранване на кърмачетата с факти и цифри. Главното е – въвеждане на новия опит “навреме”. Но само този, който се грижи ежедневно за детето, обикновено майка му, може да разпознае това “навреме”.

Отдавна съществува спор: наследствеността ли формира човека или образованието и възпитанието, които той получава?

Но до ден днешен нито една повече или по-малко убедителна теория не е сложила край на този спор.
Накрая, изследванията на физиологията на мозъка, от една страна и детската психология, от друга страна, показаха, че ключът към развитието на умствените способности на детето – това е неговият личен опит на познание през първите 3 години от живота, т.е. в периода на развитие на мозъчните клетки.
Нито едно дете не се ражда гений и нито едно дете не се ражда глупак.

Всичко зависи от стимулациите и степента на развитие на главния мозък в решаващите години от живота на детето. Това са годините от раждането до 3 годишната възраст. В детската градина да се възпитава е вече късно.

Всяко дете може да се учи добре – всичко зависи от метода на обучение.

Единствената цел на ранното развитие е да се даде на детето такова образование, че да има дълбок ум и здраво тяло, да го направи мислещ и добър.
Всички хора, ако нямат физически недостатъци, се раждат приблизително еднакви. Отговорността за разделянето на децата на умни и глупави, свити и агресивни почива на възпитанието. Всяко дете, ако му се даде това, което е нужно и тогава, когато е нужно, може да израсне разумно и с твърд характер.