Курс „Пътуване през бременността“

90,0 лв.

Тренингът „Пътуване през бременността е за теб, ако искаш да научиш какво е хармонична бременност и пренатална връзка и още много полезна информация за осъзнатия родител. Потопи се в темата, от която имаш нужда сега или се информирай за всичко свързано с бременоостта – ясно, лесно, подредено чрез текстове, видеа, аудио информация и уебинари. Всичко за да се чувстваш добре, спокойна, щастлива и уверена в себе си. Можеш да започнеш курса от начало до край, но можеш и да се водиш от твоите нужди, желания и потребностти. Това не са знания за научаване, това са думи за вдъхновение, сила и живот. Наслади им се!

Тренинг „Пътуване през бременността“ съдържа всички важни теми свързани с развитието на бебето, правилното хранене и спорт, изграждането на привързаност и пренатална връзка майка-бебе,справяне със страхове, хормони, депресия и емоции, както и за сетивата му , влиянието на думите и релаксацията. Всичко за една хармонична и осъзната бременност! Това са седемте модула,които ще са твоето пътуване през бременността!
Модул 1 Пренатално възпитание                         Модул 2 Привързаност
Модул 3 Емоционална подготовка                       Модул 4 Сетивно развитие
Модул 5 Влияние на думите                                 Модул 6 Релаксация
Модул 7 Усещане за бременността

Категория: