Научните изследвания поддържат виждането, че привързаността и психологическите  и емоционални връзки между бременната жена и бебето в утробата могат да имат важни влияния върху развитието на бебето. Ето някои ключови точки:

• Емоционална и психологическа привързаност

Изследванията показват, че емоционалната и психологическата привързаност между бременната жена и бебето преди раждането могат да подпомогнат формирането на сигурна емоционална връзка след раждането. Емоциите на бременната жена се трансформират в една уникална симфония от пулсации, която пряко достига до сърцето на бебето в утробата. Тези пулсации създават една безгранична вълна от любов и усещане за сигурност в една още неосъзната реалност. Звуците на майчиния глас, докосването до хармонична музика или просто вибрациите от вълнуващите приказки – всичко това е като магия, водеща до развитието на чувствата на бебето.

• Емоционална стабилност

Детето усеща емоционалната атмосфера на майката през утробата и реагира на нея.. Положителната и стабилна емоционална връзка в утробата може да допринесе за по-голямата устойчивост на бебето към стрес след раждането.

• Реакции на бебето към емоции и стрес

Бебетата в утробата могат да реагират на емоционалните състояния и стреса на бременната жена. Психологическите въздействия могат да оказват влияние върху физическите и емоционални аспекти на развитието на бебето.

• Когнитивни предпоставки

Има доказателства, че емоционалната и когнитивната стимулация на бебето в утробата играе роля в по-късното когнитивно развитие след раждането. Научните изследвания показват, че свързаността в утробата стимулира развитието на бебешкия мозък. Окситоцинът, известен като „хормонът на обичта“, се произвежда по времена прилепване и създава плодородна почва за невронните свързвания и развитието на  емоционалните центрове на мозъка.

• Създаване на предпоставки за здрави отношения

Привързаността в утробата създава предпоставки за здрави отношения между родителите и бебето след раждането. Сигурната емоционална връзка може да подкрепи социалния и емоционалния капитал на детето.

• Социални умения и отношения

 Изследванията показват, че децата, които са били предмет на съзнателно свързване в утробата, имат по-добри социални умения и по-здрави отношения с другите през детството и като възрастни.

• Предпоставка за психологическо здраве

Едни от изследванията предлагат доказателства, че благоприятната емоционална среда в утробата може да създаде предпоставки за по-добро психологическо здраве на бебето след раждането. Свързаността  в утробата е свързана с по-нисък риск от преждевременно раждане и по-добро общо здравословно състояние на бебето.

Научните доказателства съвпадат с интуитивната идея, че бебетата усещат и реагират на емоциите и връзката си с родителите още в утробата. Затова съзнателната свързаност в този ранен етап е ключова за подготовката на бебето за здрав и щастлив старт в живота.

Във всеки удар на това сърце в утробата, във всяка емоция, която се споделя, има една първа страница в дневника на връзката между майката и бебето. Тази привързаност създава по-силна и осъзната връзка, която оформя не само началото, но и целия роман на техния живот.

И така, в най-крехкия момент, когато майката и бебето дори не са се видели, се ражда най-голямата история на всички времена – историята на любов и привързаност, която носим в сърцата си завинаги.

Сърце е утробата