Безпокойство и преждевременно раждане

Безпокойство и преждевременно раждане По-кратка бременност и преждевременно раждане Ново проучване на  университета UCLA в Америка установява. Тревожността, специфична за бременността и раждането, е свързана с по-кратка бременност бременност и по-ранни раждания. Един инструмент за скрининг, приложен през първия триместър, може надеждно да предвиди ранно раждане. Скринингът за депресия по време на бременност и след раждането вече е обичайна част от грижите за майката в Америка. ( В България и депресията не се оценява и следи от гинеколозите.)  Авторите предполагат, че добавянето на оценка за тревожност в ранна бременност  е много важно. И най-вече за по-специфична форма на тревожност, наречена тревожност от бременност по време на бременност. Това може да идентифицира жени, които може да се нуждаят от интервенции за по-здрава бременност и бебета. Изследването е публикувано в списание Health Psychology. „Ключовото откритие в тази нова статия е, че безпокойството относно текущата бременност солидно предсказва по-ранното раждане, измерено в гестационни седмици“. Това казва професорът по психология в UCLA Кристин Дънкел Шетър, която ръководи изследването. „Продължителността на бременността е един от начините за разбиране на риска от преждевременно раждане със съпътстващите го несгоди за майката и детето. Тази констатация е в съответствие с нашите предишни изследвания и с тези на други проучвания.“ Тревожност през бременността В петгодишното проучване „Здрави бебета преди раждането“ Dunkel Schetter и съавторите изследват връзките между разстройствата на настроението на майката преди раждането, тревожността и стреса, специфични за бременността. Както и резултатите от бременността и последиците за имунологичното и невроповеденческото развитие на бебето. Изследването тества хипотезата, че пренаталните разстройства на настроението и симптомите на майката увеличават риска от лоши резултати от бременността. Те компрометират поведенческото и имунологичното развитие на бебето през първата година от живота. Продължаващата работа на Dunkel Schetter изследва биологичните пътища, свързващи безпокойството от бременността с времето на раждане, включително биология на стреса, възпаление и здравословно поведение. Тревожността по време на бременност, наричана още специфична за бременността тревожност, е вид специфична за ситуацията тревожност. Тя  се определя като конкретно емоционално състояние, свързано с опасения за бременността, като притеснения за здравето на бебето и раждането. Многобройни проучвания показват, че безпокойството може да съкрати времето на бременност и да има други неблагоприятни ефекти. Ключови изводи: Безпокойството от бременността е свързано с по-кратки срокове на бременност и по-ранни раждания. Скринингът през първия и третия триместър може да помогне за намаляване на ранните раждания. Латиноамериканските жени може да изпитват по-високи нива на безпокойство при бременност в сравнение с други групи. Преждевременно раждане Предишни изследвания са установили, че една на всеки четири бременни жени има клинично повишени симптоми на тревожност. Също и че тревожността може да бъде рисков фактор за преждевременно раждане или раждане преди 37 седмици от бременността. Въпреки това, тези проучвания са използвали различни мерки за тревожност и са разгледали както общата тревожност, така и специфичната за бременността тревожност. Тя  квключва притеснения относно раждането, родителството и здравето на бебето. Изследователите също така измерват тревожността в различни моменти от бременността, от ранна до късна бременност и най-често през втория триместър. Преждевременното раждане  може да доведе до по-ниско тегло при раждане, по-ниска преживяемост, забавяне на развитието и здравословни проблеми за бебето. Определянето с тест може да предскаже ранно раждане и  да доведе до интервенции за предотвратяването му. Проучването изследва четири различни публикувани инструмента за скрининг, измерващи безпокойството или стреса по време на бременност. Това се прави за да разбере дали те оценяват едни и същи основни проблеми и дали има по-добри прогнози за резултатите за майката. Екипът проследява 196 бременни жени от първия триместър до една година след раждането. Това се случва с шест проучвателни посещения, по едно на триместър и три пъти в годината след раждането. Структурираните интервюта били проведени в клинични условия от обучен изследователски персонал. Те също така установяват, че тревожността, свързана с бременността през третия триместър, е най-силно свързана с по-ранно  раждане. Общата тревожност през първия триместър обаче също допринася за риска от ранно раждане. Една от възможностите, според изследователите, е, че общото безпокойство в началото на бременността може да предразположи жените да бъдат тревожни по-късно по време на бременност.  Такива тревоги са относно проблеми като медицински рискове, бебето, раждане и родителство. Резултатите се запазват дори когато са коригирани спрямо действителния медицински риск от бременността на жените. „Въпреки че не всички жени, които започват бременност с общи симптоми на тревожност, по-късно ще изпитат тревожност, специфична за бременността, нашите резултати предполагат, че жените, които следват тази прогресия, вероятно са особено изложени на риск от по-ранно раждане“, каза Дънкел Шетер. Безпокойство и превенция „Смятаме, че е важно да знаем, че безпокойството относно текущата бременност е силно психосоциално състояние. То може да повлияе на резултатите от раждането“, каза Дънкел Шетер. „Това и други проучвания показват, че трябва да оценяваме тревожността при бременни жени.“ „Увеличаването на прецизността в нашето разбиране както на рисковете, така и на механизмите на въздействието на безпокойството от бременността върху продължителността на бременността е важно. То може да подобри способността ни да разработваме, тестваме и прилагаме интервенции за справяне с належащия проблем за общественото здраве на преждевременното раждане“, казва тя.  Мастърклас “Моето слънце” от трети триместър от Мария Каменова20.05.2023 Тренингът за развитие в утробата „Сърце до сърце“ от трети семестър е направен за теб, ако си в последния триместър от своята бременност без значение коя бременност ти е това. Потопи се в темата, от която имаш нужда сега или се информирай за всичко свързано с бременоостта – ясно, лесно, подредено чрез текстове, видеа, аудио информация и уебинари. Тренингът съдържа много техники и упражнения, които директно можеш да използваш онлайн, където и да си . Прекрасни релаксации и упражнения за свързване с бебето ти те очакват. За всеки месец от бременността ти има специални упражнения, някой са еднократни, други са за през… Разбери повече Мастърклас “Моето слънце” от втори триместър от Мария Каменова19.05.2023 Тренингът за развитие в утробата „Сърце до сърце“ е направен за теб, без значение в кой месец си и коя бременност ти е това. Потопи се в темата, от която имаш нужда сега или се информирай за всичко свързано с бременоостта – ясно, лесно, подредено чрез текстове, видеа, аудио информация и уебинари. Тренингът съдържа много техники и упражнения,…