Тимоти Кейлинг – Експерти за ранно обучение

Тимоти Кейлинг – Експерти за ранно обучение Метод на естественото четене Методите за преподаване на четене, описани kaтo флаш метод и мултисензорен метод включват представяне на думи на вашето дете на карти, книги или на телевизора или компютъра. Преподавани по този начин, децата изграждат речник на „зрели думи“ (цели думи, които могат да четат наоколо).…

Д-р Робърт Тицер – Експерти за ранно обучение

Д-р Робърт Тицер – Експерти за ранно обучение Въведение Робърт Тицер е изследовател на детското развитие и създателят на системата „Бебето ви може да чете“ за преподаване на бебета. Бебето ви може да чете DVD-та и книги са публикувани за пръв път през 1997 г.Методите на поредицата се основават на собствените изследвания на Тицер, включително…

Макото Шихида -Експертите по ранно детско обучение

Макото Шихида -Експертите по ранно детско обучение Въведение Основната цел на неговото обучение е да се извлекат потенциала и талантите на децата, които вече присъстват в дясното полукълбо на мозъка. Покойният Макото Шихида е много уважавана фигура в Япония и в Азия. Извън Япония центровете за ранно обучение, използващи метода Шихида, могат да бъдат намерени…