Психотерапия за деца и младежи / Консултации за родители

Подкрепа за деца и младежи в трудни ситуации и кризи
«Промяната идва от смелостта. Смелостта идва от подкрепата. Терапията е професионално насърчаване. “
В началото на новите фази на развитие децата и юношите често изпитват затруднения или кризи. Постъпването в детска градина, училище, нов клас или обучение може да доведе до несигурност. Настъпването на пубертета също може да предизвика кризи.

Ако се роди брат или сестра, ако родителите се разделят или майката или бащата се разболеят, това се отразява на баланса в семейството. Децата и юношите реагират много бурно на такъв стрес, например с агресивно поведение, непокорство, отказ от комуникация или с ескалиращи конфликти. Отстъплението във виртуалния свят или развитието на хранително разстройство също могат да бъдат възможни „опити за решение“ от дете или юноша.

Придружавам деца и младежи по пътя им към решаване на техните проблеми като помагам да се идентифицират и разберат причините.

Възможностите са много и варират от кратки консултации с родителите до по-продължителни терапии. Мога да дам подкрепа със следните въпроси:

Нарушения в училищната успеваемост
Проблеми с връстниците им
Агресия и ненормално поведение
Тъга, депресия и мисли за самоубийство
Нарушения на съня и кошмари
Страхове и фобии, компулсии
Нощно напикаване и трудности с отделянето
Хранителни разстройства
Справяне с травми, насилие, злоупотреба и мъка
Онлайн зависимост, кибертормоз
и още други.

В практиката си използвам когнитивно-поведенческа психотерапия, EMDR -терапия, арттерапия, релаксиращи методи и системна терапия.