Подхранване на човешкия потенциал

baby-gfcf5eaa5f_1920

Разбирането на нашите най-ранни преживявания от гледна точка на бебето и как тези преживявания задвижват житейските модели е интензивно изследвано в областта на пренаталната и перинаталната психология в продължение на повече от 40 години. Областта използва този обектив, за да се съсредоточи върху най-ранния ни човешки опит от зачеването през бременността и първата след родилна година на бебето и ролята на пренаталното възпитание за създаването на деца, които процъфтяват и стават устойчиви, любящи възрастни. Пренаталната и перинаталната психология включва изследвания и клиничен опит от водещи области като епигенетика, биодинамична ембриология, психично здраве на бебета, привързаност, ранна травма, невронауки за развитието, изследвания на съзнанието и други нови науки. Предлагам ви тези 12 принципа дадени от Асоциацията по пренатална и перинатална психология и здраве като фар, за да помогна за насочване на родителската практика, професионална практика, теория и изследвания и за подкрепа на човешкия потенциал и оптимални взаимоотношения от началото на живота. Тези принципи полагат основата за ново движение в посрещането и грижата за нашите бебета. Всеки има своята роля!

Подхранване на човешкия потенциал и оптимизиране на взаимоотношенията от началото на живота

12 Ръководни принципи

1. Първичния период

Първичният период на човешкото развитие настъпва от предшестващото зачеване до първата година от постнаталния живот. Това е времето, в което се установяват жизненоважни основи на всяко ниво на съществуване: физическо, емоционално, умствено, духовно и релационно.

2. Формиране на основния план

Преживяванията през този първичен период формират плана на нашите основни възприятия, структури на вярвания и начини да бъдем в света с другите и със себе си. Тези основополагащи елементи са имплицитни, наблюдавани при новородени и инициират начини на съществуване през целия живот. Тези основни имплицитни модели дълбоко оформят нашето същество в посоки, подобряващи или намаляващи живота.

3. Континуум на развитие

Човешкото развитие е непрекъснато от пренаталния до постнаталния живот. Постнаталните модели се основават на по-ранен пренатален опит и преживявания при раждане. Оптималните основи за растеж и устойчивост, включително развитие на мозъка, емоционална интелигентност и саморегулация, се основават на оптимални условия по време на периода преди зачеването, бременността, раждането и първата година от живота. Оптималните основи на сигурна привързаност и здрави взаимоотношения се основават на оптимални взаимоотношения по време на периода преди зачеването, по време на бременността, раждането и първата година от живота.

4. Капацитет и способности

Човешките същества са съзнателни, чувствителни, осъзнати и притежават чувство за себе си дори през този много ранен начален период. Ние търсим постоянно нарастващи състояния на цялостност и растеж чрез изразяването на човешкия живот. Този вроден стремеж ръководи и влива нашето човешко развитие. От началото на живота си бебетата възприемат, общуват и учат по начини, които включват интеграция на ум-с-ум, енергийни и физически-сензорни способности и начини на съществуване.

5. Връзка

Човешкото развитие се случва в рамките на връзката от самото начало. Човешките връзки и заобикалящата среда оказват дълбоко влияние върху качеството и структурата на всеки аспект от развитието на бебето. От началото на живота бебето преживява и интернализира това, което майката преживява и чувства. Връзката на бащата и/или партньора с майката и бебето е неразделна част от оптимизирането на базовите  основи за бебето. Всички взаимоотношения и срещи с майката, бебето и бащата през този първичен период влияят върху качеството на живот и основата на бебето. Подкрепящите, любящи и здрави взаимоотношения са неразделна част от оптимизирането на базовите основи за бебето.

6. Вродени потребности

Вродената нужда от сигурност, принадлежност, любов и грижа, чувство за желаност, чувство за ценност и за възприемане като Аза, който сме, присъства от началото на живота. Посрещането на тези нужди и осигуряването на правилната среда подпомага оптималното развитие.

7. Общуване

Бебетата непрекъснато общуват и търсят връзка. Връзката и реагирането на бебето по начини, които зачитат многостранните му способности за комуникация, подпомага оптималното развитие и цялостност.

8. Връзка майка-бебе

Зачитането и оптимизирането на връзката между майка и бебе и взаимосвързаността майка-бебе по време на бременност, раждане и ранна детска възраст е от най-висок приоритет.

9. “Вonding “ /Привързаност

Раждането  и привързаността /“Бonding “ са критичен процес на развитие за майката, бебето и бащата/партньора, които формират основни модели с последствия за целия живот. Най-добрите резултати за бебето и майката се постигат, когато майката се чувства овластена и подкрепена и в  естествения процес на раждане е позволено да се развие с минимална намеса и без прекъсване на връзката майка-бебе и физическия контакт. Ако се случи някакво отделяне на бебето от майката, непрекъснатостта на контакта и връзката на бащата с бебето е от жизненоважно значение. Бебето реагира и процъфтява най-добре, когато се общува директно с него, когато връзката с майката е необезпокоявана и когато процесът на раждане поддържа способността на бебето да се ориентира и да интегрира поредицата от събития.

10. Разрешаване и лечение на конфликти

Разрешаването и лечението на минали и настоящи конфликти, стрес и проблеми, които влияят върху качеството на живот на всички членове на семейството, е от най-висок приоритет. Най-добре е да го направите преди бременността. Когато е необходимо, за оптимални резултати се препоръчва терапевтична подкрепа за майката, бебето и бащата, осигурена възможно най-рано през този жизненоважен първичен период на бременността.

11. Основни модели

Когато остават неразрешени проблеми или са по-малко от оптималните условия и преживявания по време на зачеването, бременността, раждането и първата след родилна година, моделите на намаляване на живота често са в основата на здравословни проблеми, стресово поведение, трудности в саморегулацията, привързаност, учене и други разстройства през целия живот.

12. Професионална подкрепа

Тези ранни намаляващи модели се вграждат под нивото на съзнанието в имплицитната система на паметта, подсъзнанието и соматичните модели. Професионалисти, обучени в пренатална и перинатална психология, могат да идентифицират тези модели и да подкрепят бебета, деца, родители и възрастни да излекуват и пренасочат тези първични модели към по-улесняващи живота  модели на всяка възраст. Когато родителите решат и излекуват собствените си неразрешени проблеми от бременността и раждането на детето им, децата им се възползват на всяка възраст.