Ранното детство - гениално състояние

Учене с лявото полукълбо

Ученето с лявото полукълбо изисква съзнателно усилие, ученето с десния мозък се случва подсъзнателно, и то без усилие. При малките деца, дясното полукълбо е активирано – което помага да се обясни как децата попиват информация като гъби. При малките деца (както и при учени и гении), дясното полукълбо е активирано, защото то е доминиращо. Това е така, защото дясното полукълбо на мозъка се развива преди лявото и остава доминиращо до навършване на три години и половина.

Както мозъка постепенно измества доминацията от дясното на лявото полукълбо, така и обучението на  десния мозък все повече ще трябва да бъде с дълбока релаксация и визуализация. Тези техники дават възможност на студентите да достигнат алфа вълни или абсорбиращо състояние, което е напълно съвместимо с обучението на десния мозък. Това е естественото състояние на гениалните бебетата!

Ако намирате идеята за гениите или савантите за пресилена, погледнете следното проучване от Университета на Сидни за мозъка. Директор Алън Снайдер използва безвредна магнитна стимулация за временно изключване на лявото полукълбо на мозъка му – по този начин отключва савант-подобни способности. В минутите след получаване на стимулацията, субектите изпълняват  с измеримо по-добри резултати задачи, като например рисуване на картина от памет, или познаване на голям брой точки показани на екрана на компютъра.

Учене с дясното полукълбо

Докато Снайдер е в състояние само временно да предизвика тези специални способности, то обучителите  на дясното полукълбо имат за цел да дадът възможност на гениалното бебе да задържи таланта на десния си мозък и когато порасне.  Когато  порасналите деца възпитани при  Доман и Шихида вече не могат да са в състояние да възприемат количество, някои запазват способността си за решаване на ум на математически уравнения с такава сложност, която изисква повечето хора да използват калкулатор.

Сега, като разбирате основите на ученето на дясното полукълбо, можете да разберете повече за програмите на Доман и Шихида. Можете също така да откриете, как сами да обучавате  собственото си гениално бебе на четене или математика у дома,с помощта на техниките на  десния мозък.