Какво може бебето?

Какво може бебето?

Даже 5-месечното бебе може да оцени Бах.

В едно от предприятията на фирмата Сони e било организирана детска градина. Там провеждат изследване, за да изяснят каква музика обичат децата. Резултатите биват неочаквани. Най-вълнуващата музика за бебетата се оказва 5-та симфония на Бетовен! Популярните песни, които излъчват от сутрин до вечер по телевизията, заемат второто място, а на най-последното място се оказват детските песнички.  Бебетата приемат за най-интересна класическата музика, която ние, възрастните, често държим на достатъчно разстояние от тях. Нима децата са надарени по рождение с музикален вкус, необходим, за да се оцени сложна симфония? Според наблюдението на д-р Сузуки, вече 5-месечните бебета харесват концерт на Вивалди.

  • Шестмесечно бебе може да плува. 

Много възрастни не могат да плуват. Затова може и да се изненадате като разберете, че мъничкото дете може да се научи да плува. Дете, което още не е започнало да ходи, опитва да се държи във водата така, както се опитва да пълзи по земята. И важното е, не че малкото дете може да плува, а това, че то плува, понеже е дете. На пресконференция г-жа Дим казала: ”Бебето знае как да се държи на вода много по-добре, отколкото как да стои на земята. Първо, вие го поддържате във водата до тогава, докато не свикне и не започне да се държи самичко на водата. Потопявайки се във водата, бебето задържа дишането си и затваря очи, докато не изплува на повърхността. Ето така то и се учи да плува, работейки с ръцете и с краката”. Г-жа Дим нееднократно е твърдяла, че всички човешки възможности и таланти може да започнат да се развиват още преди навършването на една годинка. Това, че бебето може да плува, е само един факт, потвърждаващ безграничните възможности на децата.

  • Бебето, което се учи да прави първи стъпки, може в същото време да се учи да се пързаля на ролкови кънки.

Ходенето, плуването,пързалянето – всичко това детето усвоява без усилие, ако правилно е направлявано и е поощрявано. И така, способността да се попива информация е далеч по-висока в детския мозък, отколкото при възрастния. Само не трябва да се боите от “прехранване” или от превъзбуждане на мозъка: детският мозък като гъба бързо попива знания, но когато чувства, че е препълнен, се изключва и престава да възприема нова информация. Трябва да ни безпокои не това, че даваме на детето твърде много информация, а това, че често тя е твърде малко, за да може пълноценно да се развива детето.

  • Детето запомня само това, което го интересува. 

На детето във възрастта до 3 годинки не му е трудно да изучи това, което го интересува и не трябва да ви тревожи количеството енергия и сили, изразходвани за това. Много навици е невъзможно да придобием,ако не сме ги усвоили в детството. Kогато в ума е сформиран образец на родния език, вече е трудно да се възприема образец на чуждия език.

  • Мозъкът на детето до 3 годинки е способен да усвои системата на мислене не само на родния език, но и на всеки друг чужд език.

При това процесът може да върви едновременно. Затова деца в тази възраст без особен труд могат да говорят на всякакъв език, както и на родния. Ако вие пропуснете този период, ще ви бъде доста по-трудно да го обучите на това, на което така леко бихте го научили в ранното детство. Чуждият език – не е единственият предмет, който може да бъде овладян на ранния стадий от развитието на детето.

  • Музикалният слух, физическите способности (координация на движенията и чувството за равновесие) се сформират именно в тази възраст. Приблизително по същото време се развива и основата на естетическото възприятие – сензорната реакция.