Защо децата са непослушни? Четири цели на поведението им!

За децата е много важно да принадлежат към семейството си, към приятелите си, към групата. Те искат да знаят, че са приети от другите.  За тази цел те имат или добро или лошо поведение.  Децата, които показват лошо поведение са обезкуражени. Те вече не вярват, че с добро поведение ще успеят да принадлежат. С начините, които те владея до сега, не успяват да си постигнат целта си. Важно е да разберем, по какъв начин искат да принадлежат. Те пробват  4 различни начини на лошо поведение,  за да са част от семейството. Това са четирите цели на лошото поведение. Като разберем каква цел има детето, разбираме какво искато  и как да стимулираме доброто поведение.

 

Цели на поведението

 

Първата цел е вниманието : Много често се говори за вниманието и децата много имат нужда от него, често родителите са заети и децата получават внимание с лошо поведение. Понякога детето получава внимание и по пасивен начин. Детето не прави нищо и чака родителя да го обслужва – пасивно лошо поведение за получаване на внимание.

Втората целе власт: Други деца усещат, че принадлежат , само когато упражняват власт -те да казват какво, как и кога ще се прави. Такова дете ще се кара силно с родителите си, може и да се противи да го преместят от мястото си. Родителят тогава изпитва ярост. Ако почне да се бори и детето ще започне. Ако родителят се предаде, детето печели властта и престава с лошото поведение, но следващия път ще знае отново да използва лошото поведение за да си постигне целта.

Третата цел е отмъщение: Някой деца искат да са “шефа”, но не могат да спечелят срещу родителите си. Те вярват, че принадлежат като им го върнат. Дете, което иска да отмъсти, казва или прави нещо, което да нарани родителя и се взира разярено в него.

Четвъртата цел е е доказване на собствената неспособност: Честото казване на “не мога”. Някой деца са се предали. За тях да принадлежат означава да ги оствят на мира. Когато децата се откажат, родителите също искат да се откажат. Като се случи това, децата са си постигнали целта. Родителите потвърждават на детето, че е неспособно и в бъдеще не очакват повече от него. При повечето деца тази безпомощност не е всеобхващаща, тя се проявява в определени области като домашни, спорт и други общностни активности. Всяка област, където детето не вижда възможност да успее.